1

Rynek pierwotny

1

Określenie zdolności kredytowej

2

Wybór nieruchomości

3

Podpisanie umowy rezerwacyjnej lub deweloperskiej

4

Złożenie wniosku kredytowego

6

Podpisanie umowy kredytowej

7

Wypłata kredytu zgodnie z harmonogramem

8

Przeniesienie prawa własności po zakończeniu inwestycji.

2

Rynek wtórny

1

Określenie zdolności kredytowej

2

Wybór nieruchomości

3

Podpisanie umowy przedwstępnej

4

Złożenie wniosku kredytowego

5

Podpisanie umowy kredytowej

6

Przeniesienie prawa własności

7

Wypłata kredytu

3

Budowa domu

1

Określenie zdolności kredytowej

2

Uzyskanie pozwoleń na budowę domu

3

Przygotowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego

4

Złożenie wniosku kredytowego

5

Podpisanie umowy kredytowej

6

Wypłata kredytu zgodnie z harmonogramem

7

Rozliczenie wypłaconych transz w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy

4

Pozostałe

1

Zakup działki

2

Zakup udziałów w nieruchomości

3

Refinansowanie poniesionych wydatków na cele mieszkaniowe

4

Refinansowanie umowy kredytowej w innym banku

Chcesz poznać więcej szczegółów?

Zadzwoń do nas!